NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt

Nederland Zingt

17 november 2012, 19:04

Een speciale uitzending met als thema 'Vader'. Koor- en samenzang met Judith Sportel, Sela en Pearl Jozefzoon.

Veel religieuze liederen gaan over God onze Vader, zoals 'Uw wil geschiedde', 'Kom tot de Vader', 'Gezegend is de Vader' en 'Heer, wilt U mijn leidsman wezen'.

Het laatstgenoemde lied is een gezongen gebed naar onze God, waarin we vragen om Zijn hulp en leiding. Samengevat komt het erop neer: Heer, blijf dicht bij mij en leid mij. Ik wil elke dag, in elke situatie, aan Uw hand op weg gaan. Help mij om wat zon te spreiden naar de mensen om mij heen tot het einde van mijn dagen.