NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

8 oktober 2017, 09:15

'Hij zal vol blijdschap zijn. Zich over je verheugen, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde over je jubelen.' Deze mooie woorden staan in Zefanja 3:17. In plaats van ons dood te zwijgen, zwijgt God het kwade dood. Door de kwade dingen niet meer op te halen, gaan ze niet langer mee en bestaan ze niet meer. Wat een onbegrijpelijk grote liefde van onze Vader. We vieren deze bemoedigende boodschap met geweldige liederen.

Lied: Dank voor Uw liefde

In deze uitzending hoor je de liederen:

 • Dank voor Uw liefde
 • Nader tot U, o Heer
 • Psalm 66: 1 en 7
 • Veilig in Jezus' armen
 • Ik heb de vaste grond gevonden
 • Wie maar de goede God laat zorgen
 • Liefde
 • Vader vol van mededogen
 • Onvoorwaardelijk
 • Dankt, dankt nu allen God
 • Zie de stroom van Jezus' liefde
 • Zonder grenzen is Uw liefde
 • Psalm 145
 • Leid Gij mij, wees mijn bevrijder