Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De rol van muziek in het geloof

23 augustus 2023 · Leestijd 4 min

Muziek is niet los te koppelen van ons geloofsleven. Het speelt juist een essentiële rol in het christelijke leven. Zowel het oude als het Nieuwe Testament is doordrenkt met melodieën van lof, troost, vreugde en aanbidding. Muziek is de taal die diep doordringt in de harten van mensen, maar bovenal de taal om God groot te maken. In dit artikel verkennen we de betekenisvolle rol van muziek in de Bijbel.

1. Muziek is God loven, prijzen en aanbidden

In de eerste plaats is muziek bedoeld om God te aanbidden. Vanaf het Oude Testament werd muziek al gebruikt in de vorm van aanbidding. Het was een vast onderdeel bij vrolijke momenten zoals overwinningsfeesten en feesten in de tempel. Er werden ook liederen gezongen tot God bij droevige momenten, zoals het klaaglied van David, toen koning Saul en zijn zoon Jonathan waren gestorven. Ongeacht de situatie of gelegenheid, wordt God door middel van muziek te allen tijde aanbeden. Ook wij, als gemeente van Christus, hebben deze opdracht in Kolossenzen 3:16 gekregen: 'Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel; 2looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid. 3Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, 4looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, 5looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen. 6Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.'  Dit omschrijft precies de reden waarom we Hem aanbidden! Daarnaast staat er ook hoe je dit kunt doen. Namelijk door het maken van muziek voor Hem! 

2. Muziek is een uiting van onze gevoelens naar God

Soms kunnen we niet goed in woorden uitdrukken wat we voelen, maar door het zingen van dat ene lied wél. Muziek maakt het mogelijk onze ziel bloot te stellen aan God en op een dieper niveau met Hem te communiceren. Door de liederen kunnen we makkelijker onze liefde, dankbaarheid, vertrouwen en ons geloof naar God uitdrukken. Of juist andere gevoelens zoals verdriet, teleurstelling, zorgen en vul zelf maar in. Daarom mogen we een voorbeeld nemen aan Habakuk. Hij koos ervoor God boven zijn eigen gevoelens en problemen te stellen en in geloof te blijven juichen en jubelen. Wat een kracht en zegen gaat daarvan uit! Net als Habakuk mogen we met al onze gevoelens bij God komen.

3. Muziek is een manier om dicht bij God te komen

Wanneer we met heel ons hart een lied tot God zingen, vervagen alle dingen om ons heen en richten we ons tot Hem. Als we zingen, nodigen we God uit om ons hart te vullen met Zijn vrede en nabijheid, waardoor we ons geloof en intimiteit met Hem versterken. Wanneer we stil worden, kunnen we soms Zijn stem door de liederen heen verstaan. Ook David heeft Zijn stem, vrede en nabijheid ervaren toen hij Psalm 23 schreef. Doordat hij gericht was op God, ervoer hij wie God is en wie God voor hem wilde zijn. Namelijk zijn herder en méér.  

4. Muziek is waar God doorheen werkt

Door de liederen heen kan God bewegen. Hij kan tot je spreken, je hart aanraken, je genezen, bevrijden, je rust geven, je opvrolijken en ga zo maar door. Een krachtig voorbeeld is te vinden in 1 Samuël 16:23: “En telkens als die geest Gods over Saul kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter en de boze geest week van hem.” Dit Bijbelverhaal geeft ons een glimp van de grootheid van God en de vele dingen die Hij kan doen door middel van muziek. Vandaag de dag doet God nog steeds grote dingen en wonderen door muziek heen. Wat zijn we gezegend met zo'n grote God als Hij! 

5. Muziek is bemoedigend en herinnert ons aan wie God is

Wanneer we liederen zingen over God, doen deze ons herinneren aan Zijn goedheid, Zijn redding en onvoorwaardelijke liefde voor ons. In de liederen komen onderwerpen als: Zijn genade, Grootheid, Wijsheid, Trouw en Heiligheid vaak voor. Deze woorden herinneren ons aan wie God is. Ook bemoedigen de teksten ons, omdat ze nog steeds van kracht zijn. Een voorbeeld waarin de grootheid van God wordt herinnerd, is in het allereerste lied waar de Bijbel over spreekt. Namelijk het Lied van Mozes, beschreven in Exodus 15. Hier prijzen ze God voor de redding die Hij gebracht heeft. Door te zingen over Gods grote daden, worden we bemoedigd en dient dit als herinnering dat Hij nog steeds dezelfde, onveranderlijke God is en blijft.

--:--