Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Deze man speelt het lied 'Een vaste burcht' met maar liefst 17 bellen

29 oktober 2020 · Leestijd 2 min

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

'Een vaste burcht' is een lied van Maarten Luther en wordt veel gezongen rond Hervormingsdag (31 oktober). Het is gebaseerd op de woorden van psalm 46 en spreekt van vertrouwen en overwinning. Maar had je het zó al eerder gehoord?

Liedtekst

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg' is ons beschoren!

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

--:--