Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hemelvaart: Koor Jigdaljahu zingt 'Maranatha'

6 mei 2020 · Leestijd 3 min

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Vandaag is het Hemelvaart en gedenken we dat de Heere Jezus Christus ten hemel voer. Het is een dag die ons daarom ook extra doet verlangen naar Zijn terugkeer. Als we om ons heenkijken naar de ellende in de wereld: armoede, oorlog en christenvervolging, dan kan de wederkomst niet snel genoeg plaatsvinden.

Dat is ook waar 'Maranatha' voor staat: 'Kom Heer!' Zo onderschreef Paulus zijn brief aan de gemeente in Korinthe met dit woord en werd het door de eerste christelijke gemeenten waarschijnlijk gebruikt als groet. Het zou ook kunnen staan voor 'Onze Heer is gekomen' of 'Onze Heer zal komen'. Een mooie bemoediging! Geniet van dit prachtige lied dat door koor Jigdaljahu schitterend wordt gezongen.

Liedtekst:

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Tekst: Kinga Ban en Andrian Roest ©️sela

--:--