Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Krachtige getuigenis Psalmzangavond: God spreekt door de Psalmen

11 oktober 2023 · Leestijd 4 min

Een aantal weken geleden heeft Visie een Psalmzangavond georganiseerd in Nijkerk. Dankbaar kijken we terug op een mooie avond vol samenzang en Psalmen. Aan het einde van deze avond sprak presentator Jurjen ten Brinke met Wilma. Zo geeft ze een krachtige getuigenis over wat God in haar leven heeft gedaan door Psalm 42 en 43 heen.

Psalm 42 en 43

Op de vraag welke Psalmen tot haar favoriet behoren, zegt ze met volle overtuiging 'Psalm 42 en 43'. Het heeft een speciale plek in haar hart, aangezien ze veel heeft meegemaakt. "In de negentiger jaren was ik depressief en voelde ik geen liefde meer voor mijn man, voor God of voor mijn kinderen." Totdat haar zusje haar meenam naar de EO-familiedag, waar dominee Van der Veer sprak over deze Psalmen. "Op dat moment brak God mijn hart weer open en kon ik sinds twee jaar weer huilen en weer voelen", vertelt ze.  

God spreekt door de woorden van de Psalmen heen

Bijzonder vindt ze het, omdat de Psalmen zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Ondanks dat er heel veel andere liederen zijn, springen de Psalmen er toch voor haar uit. Zo vertelt ze: "Omdat ze gaan over ellende en ze veel vertellen over jezelf. Maar bovenal omdat ze altijd naar God toe gaan. Naar Hem. Het geloof is niet 'ik', maar 'Hij'. Hij is de bron van het leven". 

Psalm 42 (NBG Vertaling)

1Voor de koorleider. Een leerdicht van de Korachieten. 2Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,zo smacht mijn ziel naar U, o God. 3Mijn ziel dorst naar God,naar de levende God;wanneer zal ik komenen voor Gods aangezicht verschijnen? 4Mijn tranen zijn mij tot spijzedag en nacht,daar men de ganse dag tot mij zegt:Waar is uw God? 5Hieraan wil ik denkenen mijn ziel in mij uitstorten:hoe ik optrok in de dichte drom,voor hen uit schreed naar Gods huis,bij jubelklank en lofgezang –een feestvierende menigte. 6Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,en zijt gij onrustig in mij?Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,mijn Verlosser en mijn God! 7Mijn ziel buigt zich neder in mij,daarom gedenk ik Uweruit het land van de Jordaan en de Hermonbergen,uit het klein gebergte. 8Watervloed roept tot watervloedbij het gebruis uwer stromen;al uw baren en golvenslaan over mij heen. 9Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden,en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,een gebed tot de God mijns levens. 10Ik wil tot God, mijn rots, zeggen:Waarom vergeet Gij mij?Waarom ga ik in het zwartvanwege des vijands onderdrukking? 11Met een doodsteek in mijn beenderenhonen mij mijn tegenstanders,doordat zij de ganse dag tot mij zeggen:Waar is uw God?
12Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,en wat zijt gij onrustig in mij?Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,mijn Verlosser en mijn God!

Psalm 43 (NBG Vertaling)

1Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgedingtegen een volk zonder godsvrucht;doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht.2Want Gij zijt de God mijner toevlucht;waarom verstoot Gij mij?Waarom ga ik in het zwartvanwege des vijands onderdrukking?3Zend uw licht en uw waarheid;mogen die mij geleiden,mij brengen naar uw heilige bergen naar uw woningen,4zodat ik kan gaan tot Gods altaar,tot de God mijner jubelende vreugde,en U love met de citer,o God, mijn God!5Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,en wat zijt gij onrustig in mij?Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,mijn Verlosser en mijn God!

--:--