Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Neem even de tijd voor deze mooie uitvoering van 'Blijf bij mij Heer'

3 juni 2024 · Leestijd 2 min

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Wanneer jonge mensen leven en zingen met het einde voor ogen maakt dat vaak extra indruk. De jongeren in bovenstaande video zingen een oud gezang over een naderend einde waarin God om nabijheid wordt gevraagd. Dit aardse bestaan is eindig, maar God is eeuwig. Een wetenschap die het perspectief op de dood hier kan verzachten of zelfs tot winst kan maken (zie Filippenzen 1).

Misschien kamp je met zorgen of ziekte en ga je gebukt onder lijden. Misschien wacht je zelfs wel op het einde. Bid of zing dan de tekst van dit lied na en focus je op God in je uur van nood. Hij is een God die hoort.

Liedtekst:

1. Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

2. Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer'!

3. ’k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneschijn!

4. Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in den Heer'.

5. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer', blijf mij nabij!

--:--