Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Ontdek hoe deze vijf liederen je helpen om zingend stil te worden

15 april 2019 · Leestijd 3 min

Het klinkt heel tegenstrijdig. Zingen in de 'Stille Week'. Maar van Jezus weten we dat Hij zong, vlak voor Zijn sterven. Jezus laat ons zien hoe je kunt zingen, ook in de nacht van je leven. In navolging van Zijn goede voorbeeld, willen wij ook prachtige liederen zingen deze week. Zing je mee?

Toon Mijn liefde

"Aan de maaltijd wordt het stil." Zo begint dit indrukwekkende lied. De manier waarop Elise Mannah dit zingt, is ontroerend en heel beeldend. Het is net alsof je erbij bent. Als Jezus, de Meester, neerknielt. En ook bij jou komt. Hij kijkt je aan en zegt: "Toon Mijn liefde aan de ander. Dien de ander. Zo heb Ik ook jou liefgehad." Laat het stil worden in je hart en laat de woorden van Jezus tot je doordringen.

In de Bovenzaal

"Jezus brak voor mij" Na die eerste woorden zou je al kunnen stoppen. Want wat wordt daarmee al veel gezegd. Hij brak. Voor mij. Zoals Hij aan de maaltijd het brood brak, zo is Jezus enkele uren later gebroken. Om ons het leven te geven. Een ontroerend lied over het grote offer dat Jezus voor ons bracht, prachtig gezongen door Vox Jubilans.

Wie is als onze God?

Na de maaltijd zongen Jezus en Zijn discipelen 'De Lofzang'. Deze lofzang bestond uit de psalmen 113 tot en met 118. "De Heer verheft zich boven volken en Zijn luisteren omspant de hemel." Jezus weet wat Hem te wachten staat, maar weet ook dat Zijn Vader regeert. Met deze psalm looft Hij Zijn Vader.

God heb ik lief

Ook psalm 116 hoort bij 'De Lofzang' die Jezus gezongen heeft in de nacht voor Hij stierf. "God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen." Jezus wist dat Hij verlaten zou worden door Zijn Vader. Desondanks zingt Hij deze psalm. Waar wij ook doorheen gaan, wij mogen altijd weten dat God naar ons hoort. Jezus werd verlaten, zodat wij nooit van God verlaten zullen zijn. Wij mogen weten: "Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer."

Als alles duister is

"Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft." Het zou zomaar een gebed van de discipelen kunnen zijn. Ze waren intens bedroefd. Al hun hoop en toekomstplannen waren weg. Hun Meester was gevangengenomen en gekruisigd. Hij was er niet meer. Maar wij mogen al vooruitkijken naar Pasen. "Uit de diepten roep ik U" eindigt met "Ik blijf nog sterker op U wachten, dan een mens in lange nachten. Wacht op licht. Het morgenlicht." Met Pasen is dat licht definitief doorgebroken. Halleluja!

--:--