Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Prachtig: indrukwekkende uitvoering van Psalm 22 door het koor Jigdaljahu

6 september 2023 · Leestijd 2 min

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

"Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?" Met deze woorden zet het koor Jigdaljahu een prachtig lied in. Ze zingen Psalm 22, waarin we een roep om hulp horen, in een bewerking van L. Morée. Onder leiding van Bert Nooteboom en met Marco den Toom op het orgel, levert dat een prachtige uitvoering op. Geniet mee van dit indrukwekkende muzikale moment!

Liedtekst

Mijn God, mijn God,
waarom verlaat Gij mij,
en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij’,
en brullend klaag in d’ angsten die ik lij’.
Dus fel geslagen?
‘t Zij ik, mijn God, bij dag moog’ bitter klagen.
Gij antwoordt niet;
‘t Zij ik des nachts moog’ kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
in mijn verdriet.

Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER;
Dat Jacobs zaad Zijn groten naam vereer’;
Ontzie Hem toch, o Israël, en leer
vertrouwend wachten.
Wie mij veracht’, God wou mij niet verachten,
noch oor noch oog van mijn verdrukking wenden;
Maar heeft verhoord, wanneer ik uit d’ ellenden
riep naar omhoog.

--:--