Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Terug naar het begin: Overijssel Zingt 1989!

21 januari 2024 · Leestijd 2 min

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Vandaag gaan we zo'n 35 jaar terug in de tijd. Nederland Zingt is dan nog slechts de overkoepelende term voor uitzendingen die elke maand in een andere provincie worden opgenomen. Een piepjonge Jan van den Bosch presenteert 'Overijssel Zingt' op 6 december 1989 in de Grote of St. Michaelskerk in Zwolle. 'Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning', klinkt uit honderden kelen.

In bovenstaande video krijg je een goed beeld van hoe het ooit eens allemaal begon. Het zou nog tot 3 september 1995 duren voordat Nederland Zingt op Zondag het levenslicht zag, maar de toon was gezet! In die eerste afleveringen was ook veel ruimte voor plaatselijke koren en provinciale folklore. Geniet ervan! 

Liedtekst:

Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetooning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs den Koning, ’t eeuwig goed.

Prijs Hem, die in bange tijden
onzen vaad’ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d’ eeuwen door tot steun en staf1

Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja
Hem, die ons verlossing bracht!

Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door ’t stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Halleluja, halleluja,
loof zijn onvolprezen naam!

Eng’len, helpt ons Hem t’ aanbidden,
gij, die ziet zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al ’t schepsel in zijn licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in ’t gericht!

--:--