Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Zo klinkt 'Hoe groot is Uw trouw, o Heer!' op een stralende zomerse dag

17 juni 2019 · Leestijd 3 min

"Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal." Een stralende zomerdag is een extra reden om God te bedanken voor alles wat Hij geeft. LEV zingt dit heerlijke loflied met ons in een park in Gouda. Zingt u mee? "Groot is uw trouw, o Heer!" En ook: "Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren."

Liedtekst

Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.

Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

Alles verandert,
maar U blijft gelijk;
uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
dat zal U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:

'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

Van generatie tot generatie
nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
die was, die is en die komt.

De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!

Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:

'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam.
Looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam.
Looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer,
Hij omringt met Zijn liefde uw leven.
Heeft u in 't licht,
als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt.
Hij heeft Zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer,
die uw huis en uw haard
heeft gezegend.
Lof zij de hemelse liefde
die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat Zijn almacht vermag.
Die u met liefde bejegent.

Lof zij de Heer,
met de heerlijkste naam
van zijn namen.
Christenen looft Hem
met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

--:--