Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Zo mooi! 'Geef vrede door van hand tot hand' in het Nederlands én het Fries

6 mei 2023 · Leestijd 3 min

Het is prachtig lied over hoe kwetsbaar vrede is en hoe belangrijk het is dat we de vrede met elkaar beschermen. In Bolsward zongen we 'Geef vrede door van hand tot hand' niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Fries. Beide versies kun je hieronder beluisteren. Scroll voor de Friese versie naar beneden.

Geef vrede door van hand tot hand 

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Tekst Nederlandse versie van Geef vrede door 

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.

Jou frede troch fan hân nei hân

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Tekst Friese versie van Geef vrede door

Jou frede troch fan hân nei hân
do moatst dy skat bewarje;
wês hoeden oer dy teare flam,
wol him yn stoarmen sparje.

Jou frede troch fan hân nei hân
mei leafde, ús hoop en rêding;
wês myld yn sizzen en yn dwaan,
begien mei hiel Gods skepping.

Jou frede troch fan hân nei hân,
as brea om út te dielen;
sjoch elkenien mei waarmte oan,
dan sille wûnen hielje.

Jou tank de sterke, mylde hân,
Hy sil ús altyd heine;
as wurden stûkje, sprekt de hân
yn freonskip, stipe en seine.

Jou Kristus troch fan hân nei hân,
dat wy syn leafde fiele.
Om leafdes wil, jou frede in kâns,
dan kinn’ jim skatten diele.

--:--