Ga naar zoekveld

Abram helpt Lot

zondag 15 augustus 2021

Genesis 14:14-16

Uit de Bijbel

Genesis 14:14-16 - Toen Abram hoorde dat zijn neef gevangengenomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan - driehonderdachttien in getal - en achtervolgde Kedorlaomer en diens bondgenoten tot aan Dan. 's Nachts viel hij hen met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij. Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen, met al zijn bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen. NBV

Deel deze overdenking: