Ga naar zoekveld

Ach HEER luister toch

vrijdag 20 oktober 2023

Nehemia 1:4-5

Uit de Bijbel

Herhaling 2020

Nehemia 1:4-5 - Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad: 'Ach HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt.

Deel deze overdenking: