Ga naar zoekveld

Airmiles of heavenmiles

zaterdag 6 mei 2017

Levenslang

Lucas 2:46-52

‘Zet u altijd in voor het werk van de Heer.’ (1 Korintiërs 15:58)

Dominees blijven hun leven lang dominee. Ook al werken ze al jaren niet meer. Ouderlingen en diakenen zijn dat voor een aantal jaren. Dat is eigenlijk een beetje vreemd. ‘De roeping tot het ambt geldt levenslang,’ schreef laatst een dominee. Dat geldt blijkbaar alleen voor dominees.

In de Bijbel kom je nog veel meer ambten tegen. In Het Oude Testament heb je de profeten en de priesters, de Levieten en de richters. In Het Nieuwe Testament worden de apostelen, ouderlingen en diakenen genoemd. Je leest ook heel vaak over de oudsten van een gemeente. Bij al die taken in Gods Koninkrijk krijg je de indruk dat je dat werk voor de rest van je leven bleef doen.

Je was geen ambtsdrager voor even. Je was dat levenslang.

De Bijbel is wel heel duidelijk over de roeping en taak van elke gelovige. Een gelovige ben je niet voor een bepaalde periode, maar elke dag van je leven. Als je dat een ambt wilt noemen, is dát een ambt voor altijd. Vanaf het moment dat je tot geloof komt tot en met het einde van je leven.

Jezus noemde dat ‘bezig zijn met de dingen van Zijn Vader’. Hij sprak daarover toen Hij nog maar 12 jaar was. Het is het eerste woord dat van Hem bekend is. Zijn ouders waren Jezus uit het oog verloren tijdens de viering van het Paasfeest in Jeruzalem. Het was er namelijk ontzettend druk. Na een paar dagen zoeken vonden ze Hem in de tempel. Het was blijkbaar niet in hun hoofd opgekomen om daar eerst eens een kijkje te nemen. Jezus had zich daarover verbaasd. Zijn ouders wisten toch wat Zijn roeping was? Zijn taak was immers ‘bezig zijn met de dingen van Zijn Vader’?!

Jezus’ ambt was anders dan dat van ons. Toch is de formulering die Hij toen gebruikte zó breed dat ook onze taak als gelovigen daarmee kan worden omschreven. God roept ook ons om heel ons leven bezig te zijn in Zijn dienst.

Het is interessant om te weten dat de formulering van ‘bezig zijn’ alleen maar een omschrijving is in de Nederlandse vertaling. Letterlijk had Jezus het toen over ‘zijn in de dingen van de Vader’. Het is niet zozeer een activiteit, maar een bestaanswijze. Levenslang.

Gebed - Heer, help me om altijd gelovig te zijn. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis, op school of op mijn werk. Mijn hele leven lang. Amen.

Deel deze overdenking: