Ga naar zoekveld

Al zegenend nam hij afscheid

vrijdag 5 november 2021

Lucas 24:51

Uit de Bijbel

Lucas 24: 51 - Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. NBV

Toen Jezus afscheid nam van Zijn discipelen, deed Hij dat met een zegen. Hij is - ook vandaag - de Hogepriester die aan je denkt en voor je bidt.

Deel deze overdenking: