Ga naar zoekveld

Als een jonge arend

zaterdag 2 december 2017

Psalm 68:20

Wilt U mij dragen?

Psalm 68:20 - ‘Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.’ (vers 20)

“Papa, wilt u me dragen?"

Ik hoor het mezelf nog zeggen. Wandelen met mijn vader was leuk, maar soms werd ik er ook erg moe van. Vooral als hij van die grote stappen nam.

Maar wat een feest was het als hij me optilde en op zijn schouders zette. Wat een uitzicht. Vaak legde ik mijn armen om zijn hoofd heen. “Goed vasthouden, hoor,” zei hij dan. Ja, en dan was het helemaal niet erg als de wandeling nog een poos duurde.

De Bijbel zegt dat ook de Hemelse Vader Zijn kinderen wil dragen. Psalm 68 zegt zelfs dat Hij dat dag aan dag doet. Hoe gaat dat? Misschien is een beetje uitleg daarbij wel goed. God draagt ons. Dat mag je geloven. De Bijbel belooft het.

Hoe draagt God?

Om dat uit te leggen, gebruikt de Bijbel verschillende voorbeelden. God kan ons dragen, zoals een herder dat doet. Een herder zorgt voor al zijn schapen. Maar niet elk schaap draagt hij in zijn armen. De lammetjes wel. Hij let extra op de zieke en zwakke schapen. Mozes gebruikt weer een heel ander voorbeeld. Hij wijst op de arend die er op een heel bijzondere manier voor zorgt dat zijn jongen niet te pletter vallen. Als de jongen van een arend groot genoeg zijn, gooit de moederarend haar jongen hardhandig het nest uit. Ze kunnen niet in het nest blijven. Ondertussen zweeft vaderarend onder het nest. Om zijn jongen op te vangen als het vliegen niet lukt.

Ik denk dat je het zo mag zeggen: elk kind van God mag erop rekenen dat Zijn handen altijd onder ons zijn. Om ons op te vangen als we vallen. Om ons te dragen als we moe zijn.

God is als je vader. Hij weet hoe en wanneer Hij je moet dragen. Maar vaak zegt ook de Hemelse Vader: “Nu moet je zelf een stukje lopen."

Jesaja zegt: ‘Als een herder weidt Hij Zijn kudde: Zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien.’ (Jesaja 40:11)

Deel deze overdenking: