Ga naar zoekveld

Altijd welkom bij God

donderdag 20 april 2017

Psalm 27:8

God is dichtbij

Filippenzen 4:5,6

‘Er is geen god, die zo nabij is, als de Here, onze God.’ (Deuteronomium 4:7)

‘Er moet ergens iets zijn.’ Dat is wat veel mensen vandaag de dag geloven. Sommigen zullen het god noemen. Maar dan is het wel god-op-een-afstand. Een god waar je eigenlijk niet veel mee hebt. Hij zou er net zo goed niet kunnen zijn. Hij bemoeit zich niet met mij. En ik bemoei me niet met Hem.

De boodschap van de Bijbel is anders. De Bijbel zegt: God is dichtbij. Waar je ook bent, waarheen je ook gaat: Hij is er!

God is overal. Je kunt van geen plekje op aarde zeggen dat God er niet is. God vervult de hemel en de aarde. God is niet alleen overal. Hij is ook dichtbij. Elke dag. Omdat Jezus het gezegd heeft. Jezus heeft het beloofd aan iedereen die in Hem gelooft. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’ (Matteüs 28:20)

God is dichtbij. Dat is het hart van het christelijk geloof. Wij hoeven niet naar God toe, maar Hij komt naar ons. Toen Jezus kwam, kon iedereen dat zien.

God is dichtbij. En hoe?!! Mensen kunnen dicht bij elkaar zijn en toch langs elkaar heen leven. Zo is het niet met God. Nooit zul je in de Bijbel alleen de mededeling aantreffen dat Hij dichtbij is. Altijd wordt deze mededeling verbonden aan wat dat betekent voor iedereen die gelooft. Gods nabijheid houdt in dat Hij actief aanwezig is.

Moet je daar blij om zijn? Als mensen dicht bij ons in de buurt zijn, is dat niet altijd even leuk. Het maakt nogal wat uit of je een politieauto met zwaailichten achter je aan hebt of een ambulance. Als een dierbaar persoon naar je op weg is, zie je daarnaar uit. Maar er kunnen ook personen zijn die je helemaal niet zo graag ziet komen.

God dichtbij, actief… Hoe is God dichtbij? Als je God niet kon leren kennen door Jezus Christus, was het antwoord op die vraag niet eenvoudig. Maar nu we mogen weten dat God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft, is dat anders. Midden in deze wereld staat het kruis waaraan Jezus hing. Zo dichtbij kwam Hij, zo actief. Hij kwam om voor schuldige mensen te lijden en te sterven. En dankzij Zijn lijden woont nu Gods Geest voor altijd in ons hart.

Tip - Misschien is dit een goed moment om even stil te zijn en je te realiseren hoe dichtbij Hij is.

Deel deze overdenking: