Ga naar zoekveld

Alzo lief heeft God de wereld gehad

woensdag 12 april 2017

Johannes 3:16

Uit de Bijbel

Johannes 3:16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. NBG ‘51


Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. NBV

Deel deze overdenking: