Ga naar zoekveld

Bestemming onbekend

zondag 1 september 2019

Exodus 6:8,9

Uit de Bijbel

De komende dagen gaan we op reis met het volk van Israël, op weg naar het Beloofde Land…

Exodus 6:8,9 - '"Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER."' Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid.

Uit de meditatie - Durf jij het onbekende tegemoet te gaan en de vastigheden los te laten? Durf je alles op te geven en te luisteren naar de God die je niet ziet?

Deel deze overdenking: