Ga naar zoekveld

Bevestig elkaar zoals Jezus ons bevestigt

zondag 8 januari 2023

Efeziërs 1:4-6

Uit de Bijbel

Efeziërs 1:4-6 - In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. (NBV)

God bevestigt in deze tekst dat onze identiteit niet afhangt van onze diploma's of prestaties en dat wij Zijn kind zijn. Wat een onvoorwaardelijke liefde!

Deel deze overdenking: