Ga naar zoekveld

Bijbels ABC: Rust

dinsdag 18 juli 2017

Genesis 2:3

Waarom zijn wij zo onrustig?

Een antwoord zou kunnen zijn: omdat er altijd wel wat te wensen blijft. We zijn altijd op zoek. Er zijn wijsgeren die zeggen dat dat het kenmerk van de mensheid is: onrustig zijn, altijd op zoek, op zoek naar de ware zin van het leven.

Maar is die diepe onrust niet gewoon ons lot? De situatie waarin de mensheid terecht is gekomen door de zondeval? In Genesis 2:2 lezen we dat God rustte. God rustte niet omdat Hij moe was, maar omdat Hij klaar was met Zijn scheppend werk. God was met Zijn schepping tot Zijn doel gekomen. En is dát niet de situatie die voor ons onbereikbaar is geworden. De zonde bracht onvolmaaktheid, ja, zelfs chaos in deze wereld. We verlangen het volmaakte, maar bereiken het niet. Het gevolg daarvan is voortdurende onrust.

Hoe leert een mens met die onrust te leven? De sleutel is het werk van Jezus Christus. Hij is immers deel geworden van dit onvolmaakte bestaan. En alleen Hij kon zeggen: ‘Het is volbracht.’ Jezus Christus en Zijn werk voor ons is hét rustpunt.

De kerkvader Augustinus zei ooit: ‘Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God.’

Deel deze overdenking: