Ga naar zoekveld

Burcht van liefde

woensdag 22 februari 2017

Romeinen 8:38,39

We are the champions

Hebreeën 12:2-3

‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.’ (Romeinen 8: 37)

“We are the champions my friends. And we’ll keep on fighting ‘till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions of the world.”

Je komt wel eens supporters tegen die dat lied al zingen voordat het kampioenschap behaald is. Voor en tijdens de wedstrijd wordt het lied al geschreeuwd en gezongen.

Maar als de wedstrijd is verloren, zijn diezelfde mensen helemaal niet meer zo blij en enthousiast. Ze zijn teleurgesteld.

Zingen dat je overwinnaar bent, terwijl de strijd nog niet voorbij is. Paulus lijkt ook zoiets te doen. In Romeinen 8 schrijft hij over allerlei moeilijke dingen die het leven van een gelovige kunnen bedreigen. Hij noemt ziekte, tegenslagen, de dood. Maar dan schrijft Paulus: ‘Wij zegevieren in dit alles glansrijk.’ En dat zegt hij, terwijl hij nog volop zorgen ervaart in het leven.

Paulus viert al feest, terwijl de wedstrijd van het leven nog in volle gang is. Je moet wel een heel groot geloof hebben om zoiets te durven zeggen. Want dit is wel heel sterk uitgedrukt. Hij zegt niet dat hij – met overigens de andere gelovigen – zál overwinnen, maar dat zij al overwinnaars zíjn.

Heeft Paulus de werkelijkheid uit het oog verloren? Nee! Paulus heeft oog voor een andere werkelijkheid: de overwinning van Jezus Christus. Lees eerst even mee wat Paulus nog meer schrijft: ‘Wij zegevieren in dit alles glansrijk… dankzij Hem die ons heeft liefgehad.’ Zijn redenering is: gelovigen overwinnen door Hem, door Jezus Christus.

Ik neem aan dat jij weet van de strijd van Jezus Christus. Hoe Hij stierf aan het kruis. Toen léék alles voorgoed verloren. Maar Zijn opstanding uit de dood maakte duidelijk dat Hij toen juist de overwinning heeft behaald. Paulus leert jou en mij dat iedereen die in Christus gelooft, nu al deelt in Zijn overwinning.

Misschien helpt het als je nu even niet denkt aan een wedstrijd, maar aan een oorlog. Dan kan het gebeuren dat de beslissing al is gevallen, terwijl er toch nog gevochten wordt. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. De beslissing is al gevallen, ook al wordt er nog gevochten. Misschien zit ook jij nog middenin het gevecht.

Tip - Wij leven van D-day naar V-day. D-day was Golgota. V-day is als Christus terugkomt. Onderweg is het zwaar. Maar de beslissende slag is gestreden.

Deel deze overdenking: