Ga naar zoekveld

Comfort of uitdaging?

dinsdag 19 maart 2019

Matteüs 19:21

Uit de Bijbel

Matteüs 19:21 - Jezus antwoordde hem: 'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.' NBV

Vraag - Wat betekent het naar de kerk gaan voor jou? Waarom ga je? Voor comfort of uitdaging?

Deel deze overdenking: