Ga naar zoekveld

Dank eerst voor alle zegeningen

zondag 25 december 2022

Efeziërs 1:15,16

Uit de Bijbel

Efeziërs 1:15,16 - Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. (NBV)

Deel deze overdenking: