Ga naar zoekveld

Dankbaar voor geloof

dinsdag 25 april 2023

Kolossenzen 1: 3-5

Uit de Bijbel

Kolossenzen 1: 3-5 - In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen; beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte.

Paulus dankt God, omdat de mensen in Kolosse zijn gaan geloven. En ze hadden hun broeders en zusters lief. Het wezen van het christelijk geloof. Wat betekent dit voor uw leven?

Deel deze overdenking: