Ga naar zoekveld

De duif

woensdag 11 januari 2017

Genesis 8:8

De doop van Jezus

Matteüs 3:13-15

‘Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.’ (vers 1)

Ondanks de kritiek van de geestelijk leiders van Israël ging Johannes de Doper door met het uitvoeren van zijn missie: zijn land en volk laten weten dat de Messias spoedig kwam. Het moet in die tijd het land in rep en roer hebben gebracht. Ook de overheid zat ermee. Koning Herodes overwoog om deze man te arresteren. Elke dag moet er bij de Jordaan een menigte mensen zijn geweest. Lange rijen mensen die zich wilden laten dopen. De donderende stem van Johannes zal ver geklonken hebben.

Toen stond op een dag Jezus voor hem, terwijl Johannes aan het dopen was. Johannes herkende Hem. Waardoor zou ik niet weten. En Jezus vroeg aan Johannes of hij ook Hem wilde dopen. Een moment om nooit te vergeten. Jezus in die lange rij van mensen die, hoe verschillend ze ook waren, dit allemaal gemeen hadden: ze wilden hun zonden laten afwassen, ze wilden in het reine komen met God, ze wilden klaar zijn om God, om de Messias te ontmoeten. Daarom hoorde Jezus niet in die rij. Zij lieten zich dopen voor Hém. Hij paste er totaal niet in. Hij was de Messias. ‘Zonder enige zonde,’ zegt de Bijbel. Dopen was voor Hem niet nodig. Met de doop van Johannes beleed je immers niet in de eerste plaats je geloof, maar je zonde.

Geen wonder dat Johannes protesteerde. Als er gedoopt moest worden, dan wilde hij wel van rol wisselen: Jezus de Doper en hij de dopeling. Maar dat weigerde Jezus beslist. Hij vond dat Hij wel in de rij thuishoorde. Dit was de weg die Hem voor ogen stond: leven op aarde met op Zijn schouders de last van de zonde van alle mensen. Hij zou daarvoor moeten lijden en sterven. En daarom liet Hij Zich nu ook dopen. En toen gebeurde het. Jezus werd gedoopt door Johannes. Een historisch moment. Geen wonder dat de hemel openging en dat een stem uit de hemel werd gehoord. De Heilige Geest daalde als een duif neer…

Het werk van Johannes liep af. Het werk van Jezus was officieel begonnen.

Vraag: Zie je verschillen tussen de doop van Jezus en jouw doop?

Deel deze overdenking: