Ga naar zoekveld

De Geest van wijsheid en openbaring

dinsdag 27 december 2022

Efeziërs 1:17

Uit de Bijbel

Efeziërs 1:17 - Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. (NBV)

Deel deze overdenking: