Ga naar zoekveld

De schepping zucht, maar zal ook gered worden

woensdag 18 december 2019

Romeinen 8:20,21

Uit de Bijbel

Romeinen 8:20,21 - Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. NBV

Deel deze overdenking: