Ga naar zoekveld

De stem van de bazuin

zaterdag 6 februari 2021

1 Tessalonicenzen 4:16 en Matteüs 24:31

Uit de Bijbel

1 Tessalonicenzen 4:16 - Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. NBV

Matteüs 24:31 - […], en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, […]. NBV 

Deel deze overdenking: