Ga naar zoekveld

De ster in ons hart

zondag 18 december 2022

2 Petrus 1:19,20

Uit de Bijbel

2 Petrus 1:19,20 - Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. (NBV)

Het fosfor in ons hart maakt ons tot lichtende ster', vertelt Arie. Wat doet jouw ster feller schijnen?

Deel deze overdenking: