Ga naar zoekveld

De vreze des Heren

woensdag 12 juli 2023

Psalm 33:6-9

Uit de Bijbel

Herhaling 2021

Psalm 33:6-9 - Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de HEER en wie de wereld bewonen Hem duchten, want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het.

De vreze des Heren. Geen angst maar ontzag, eerbied en toevertrouwen.

Deel deze overdenking: