Ga naar zoekveld

Deel van een groter geheel

zondag 5 november 2017

Kolossenzen 3:12-15

Uit de Bijbel

Kolossenzen 3:12-15 - Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Hoe ben jij deel van Gods gezin? Op welke manier heb jij aandacht voor je geestelijke broers en zussen?

Deel deze overdenking: