Ga naar zoekveld

Een beter offer

woensdag 10 april 2019

Hebreeën 11:4

Uit de Bijbel

Hebreeën 11:4 - Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige - God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven -, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. NBV

Deel deze overdenking: