Ga naar zoekveld

Een heerlijke toekomst

zaterdag 30 november 2019

Johannes 21:7-13

Uit de Bijbel

Johannes 21:7-13 - De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. NBV

Wil je na het zien van de meditaties in Israël, het land met eigen ogen zien? Dat kan! Geef je op voor de Nederland Zingt reis 2020! https://portal.eo.nl/voor-jou/ledenreizen/nederland-zingt-in-israel/

Deel deze overdenking: