Ga naar zoekveld

Een onwankelbaar Koninkrijk

zaterdag 22 april 2017

Daniël 2

Het Koninkrijk komt!

Matteüs 3:1,2

‘Het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (vers 2)

Vlakbij de woestijn van Juda stroomt de rivier de Jordaan. Juist daar trokken veel pelgrims vanuit het oosten de Jordaan over als ze op weg waren naar Jeruzalem. Ze namen vanuit het noorden vaak de route door het Jordaandal. Zo vermeden ze de weg door het bergland van de gehate Samaritanen. De weg door het Jordaandal was langer, maar dat hadden ze er graag voor over.

Op een dag stond daar vlakbij deze doorwaadbare plaats een man. Hij viel op door zijn uiterlijk en aparte verschijning. Een soort profeet. Want net als de profeet Elia droeg hij een mantel die gemaakt was van het haar van een kameel. Maar het was vooral zijn boodschap die indruk maakte op de reizigers.

“Bekeert u, want het Koninkrijk van God gaat beginnen!”, riep Johannes. Het was een ongewone bode met een opvallende boodschap.

Natuurlijk wisten de Joden wat het Koninkrijk van God was. Juist in hun tijd werd daar nogal eens over gesproken. Het koningshuis van David regeerde al eeuwen niet meer. Na de terugkeer uit Babel hadden vreemde volken het al honderden jaren in Israël voor het zeggen. De Romeinen waren nu de baas. Herodes was hun marionette. De situatie in het land was onrustig. Zeloten pleegden verzet. De tempel werd vanuit de burcht Antonia dag en nacht door Romeinen bewaakt.

Maar in hun oude psalmen bezongen de vrome Joden de heerschappij van God. Ooit zou de tijd van de Messias komen. Door en met Hem zou de Almachtige Zijn Koninkrijk op aarde vestigen. De troon van David zou dan voor eeuwig worden hersteld. Jammer, dat dat koninkrijk maar niet kwam. Hun psalmen waren liederen vol verlangen.

Maar nu verkondigde deze man aan de Jordaan dat het Koninkrijk van God al snel ging komen! God had het hem geopenbaard. Een engel van God had het zijn vader verteld. Zijn taak was om dit aan het volk Israël te gaan vertellen.

Het was een boodschap die haaks stond op de werkelijkheid. Deze boodschap ging trouwens over heel de wereld. Het geslacht van David regeerde ooit over Israël. Als het Koninkrijk van God zou komen, zou dit zich uitstrekken over heel de aarde. Alle mensen zullen dan naar God luisteren. Het kwaad zal nooit meer heersen. En overal zal vrede zijn…?

Zou het echt gebeuren? En hoe? Het was in Israël het gesprek van de dag.

Vraag - Blijkt deze boodschap na 2000 jaar niet een grote vergissing te zijn geweest?

Deel deze overdenking: