Ga naar zoekveld

Een platgelopen hart

zondag 7 mei 2017

Matteus 13:3,4

Een hart vol liefde

Ezechiël 36: 23-27

‘Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven‘ (vers 26)

Ik heb een programma gemaakt met een man die een aantal jaren in het Vreemdelingenlegioen heeft gezeten. Het Vreemdelingenlegioen staat over de hele wereld bekend als een van de meest gevaarlijke legeronderdelen van het Franse leger. De soldaten worden ingezet voor zeer risicovolle operaties. Het zijn gevechtsmachines. Opgeleid om zo snel en effectief mogelijk te doden.

Wij mensen hebben gevoel gekregen. We kunnen verdrietig zijn, pijn lijden. Niet alleen om onszelf, maar ook om anderen. Hebben we dat niet, dan hebben we een hart van steen.

Mijn gast had een hart van steen, hij was ongevoelig. Niet alleen voor mensen, maar ook voor God. Dat is nu anders. Zijn hart staat in vuur en vlam. Voor mensen in nood en in het bijzonder voor God. Als hij praat over God krijgt hij tranen in zijn ogen.

Een hart vol liefde

Hoe kan een hart van steen veranderen in een hart vol liefde? Op die vraag vinden we een antwoord in het boek Ezechiël. Het is een boodschap van God aan het volk Israël in ballingschap. Een volk met een hart van steen. Ongevoelig voor God en Zijn Woord.

God kondigt dan aan dat Hij er Zelf voor zal zorgen dat Zijn volk een ander ‘hart’ krijgt: “Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.” (11:19) God kan dat – een volk veranderen. Dan kan hij uiteraard ook mensen veranderen.

Hoe doet Hij dat?

Dat vertelde de profeet ook. “Ik zal jullie Mijn Geest geven,” had God hem gezegd. Hoe kun je een ‘bevroren hart’ weer ‘ontdooien’? Met Gods liefde! Want de vrucht van de Geest is liefde. (Galaten 5:22)

Vroeger werd mij geleerd dat ik maar moest bidden om ‘een nieuw hart’. Ik begreep dat niet zo goed. Ik begreep wel de bedoeling ervan. Je vroeg aan God of Hij je wilde bekeren. Want een bekeerd mens krijgt een nieuw hart. Dankzij de woorden in Ezechiël 36 begrijp ik het beter. Een nieuw hart is een hart waarin Gods Geest woont. En dan is het een gevoelig hart. Een hart van vlees.

Gods Geest brengt ons hart tot leven. Een hart dat kan branden van liefde, kan kloppen voor God en de naaste. Een hart dat bewogen is. Een hart dat kan bloeden. Een hart van vlees voelt pijn. Niet alleen de pijn die een ander je aandoet. Maar ook de pijn die jij zelf veroorzaakt.

Ik heb iemand ontmoet die vol is van de Heilige Geest. Een man met een nieuw hart.

Vraag - Heb jij een nieuw hart?

Deel deze overdenking: