Ga naar zoekveld

Eer elkaar zoals Jezus ons eert

woensdag 5 oktober 2022

Filippenzen 2:29

Uit de Bijbel

Filippenzen 2:29 - Verwelkom hem vol vreugde als iemand die in de Heer met u verbonden is. Houd mensen zoals hij in ere. (NBV)

De ander eren, betekent God dankzeggen voor wat Zijn genade in het leven van de ander tot stand heeft gebracht. Kortom: als we elkaar eren, eren we daarmee ook God. Hoe mooi is dat! Aan wie moet jij denken bij het eren van een naaste?

Deel deze overdenking: