Ga naar zoekveld

Engelen als hulp van boven

maandag 30 oktober 2023

Daniël 6:23; Hebreeën 1:14

Uit de Bijbel

Herhaling 2021

Daniël 6:23 - 'Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten.' […]

Hebreeën 1:14 - Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?

Deel deze overdenking: