Ga naar zoekveld

Engelen als hulp van boven

dinsdag 19 januari 2021

Daniël 6:23; Hebreeën 1:14

Uit de Bijbel

Daniël 6:23 - 'Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.' NBV

Hebreeën 1:14 - Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? NBV

Deel deze overdenking: