Ga naar zoekveld

Ga naar de koning van Egypte

donderdag 19 maart 2020

Exodus 3:18

Uit de Bijbel

Exodus 3:18 - Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden, en dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de HEER, de God van de Hebreeën, naar jullie toe gekomen is, en vraag hem toestemming om drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om de HEER, jullie God, offers te brengen. NBV

Deel deze overdenking: