Ga naar zoekveld

Geduld

vrijdag 24 november 2017

Galaten 5:22,23

Uit de Bijbel

Galaten 5:22,23 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Geduld. Oude vertalingen gebruiken het woord ‘lankmoedigheid’.

Maar er zit verschil in. Lankmoedigheid gaat veel verder. Geduld raakt op. Als wij lang op iets moeten wachten, kunnen we geïrriteerd raken. Geduld opbrengen is helemaal moeilijk als we menen ergens recht op te hebben. Dan reageren we kortaf.

God is geduldig. Sterker nog, Hij is lankmoedig. Hij is niet alleen lankmoedig voor Zijn volk, maar ook voor Zijn vijanden. Hij kan Zijn oordeel uitstellen in de hoop dat het goed komt. Zo groot is Zijn lankmoedigheid.

Er is veel onrust in onze samenleving als gevolg van een gebrek aan lankmoedigheid. Het is een uiting van onzekerheid en de angst dat we misschien iets tekortkomen. Als het onderlinge vertrouwen verdwijnt, gaat ook de lankmoedigheid eraan. Als een plant die uitsterft.

Maar lankmoedigheid is gelukkig niet alleen een eigenschap van God. De vrucht van de Geest is ook lankmoedigheid. De liefde is lankmoedig. Het is wellicht niet zonder reden dat ‘geduld’ genoemd wordt ná ‘liefde’, ‘blijdschap’ en ‘vrede’, want samen vormen zij een vruchtbare bodem voor ‘geduld’. In het Engels wordt het woord ‘long suffering’ gebruikt.

Als deze lankmoedigheid een stuk van jouw karakter wordt, neem je geen wraak als je pijn of onrecht wordt aangedaan. Laat je je niet provoceren. Bewaar je je geduld als mensen domme dingen doen. Raak je niet geïrriteerd wanneer mensen zich anders gedragen dan je had gedacht. Kom je lastige mensen met liefde tegemoet. Scheld je niet terug als zij jou uitschelden. En ben je in staat ook samen te werken met mensen die jou links hebben laten liggen.

Spreuk: Geduld hebben betekent dat we niet toelaten dat de liefde ingehaald wordt door ergernis.

Deel deze overdenking: