Ga naar zoekveld

Geloven is geven

woensdag 16 augustus 2017

Romeinen 12:1

Uit de Bijbel

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Lees verder in de Bijbel

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. (Romeinen 12:1)

Lees verder in de Bijbel

Deel deze overdenking: