Ga naar zoekveld

Geloven is liefhebben

donderdag 24 augustus 2017

Matteüs 22:36,37

Uit de Bijbel

'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.' (Matteüs 22:36-40)

Lees verder in de Bijbel

Deel deze overdenking: