Ga naar zoekveld

Geloven is vergeven

zondag 3 februari 2019

Matteüs 18:21,22

Uit de Bijbel

Matteüs 18:21,22 - Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.' NBV

Deel deze overdenking: