Ga naar zoekveld

Gestraft door God...

donderdag 9 mei 2019

Numeri 12:9-13

Uit de Bijbel

Numeri 12:9-13 - De HEER ontstak in woede tegen hen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door huidvraat, haar huid was wit als sneeuw. Toen Aaron zich naar Mirjam omdraaide en zag dat ze door huidvraat getroffen was, zei hij tegen Mozes: 'Ik smeek je, reken ons de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan. Laat Mirjam niet als een doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de moederschoot komt!' Toen riep Mozes luid de HEER aan: 'Ik smeek u, God, genees haar!' NBV

Deel deze overdenking: