Ga naar zoekveld

God een plezier doen

woensdag 8 november 2023

1 Tessalonicenzen 4:1; 1 Tessalonicenzen 4:3-5

Uit de Bijbel

Herhaling 2021

1 Tessalonicenzen 4:1 - Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen.

1 Tessalonicenzen 4:3-5 - Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.

Deel deze overdenking: