Ga naar zoekveld

God een plezier doen

dinsdag 2 februari 2021

1 Tessalonicenzen 4:1; 1 Tessalonicenzen 4:3-5

Uit de Bijbel

1 Tessalonicenzen 4:1 - Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. NBV   

1 Tessalonicenzen 4:3-5 -  Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. NBV

Deel deze overdenking: