Ga naar zoekveld

God had ons eerst lief

zondag 31 oktober 2021

1 Johannes 4: 7-10

Uit de Bijbel

1 Johannes 4: 7-10 - Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. NBV

God heeft ons als eerste liefgehad. Dat maakt ons klein, maar tegelijkertijd richt dat onze blik op God. We mogen het van Hem verwachten!

Deel deze overdenking: