Ga naar zoekveld

God is als een moeder

zondag 14 mei 2017

Jesaja 49

Moederdag

Hosea 11:1-4

‘Ik leerde Efraïm lopen en nam hem op in mijn armen.’ (vers 3)

De plaats van de moeder/vrouw in de oud-oosterse samenleving was een andere dan die van de vader. Zij had niet de macht en het aanzien van de vader. Moeders traden veel minder op de voorgrond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het woord ‘moeder’ vele malen minder voorkomt in de Bijbel dan het woord ‘vader’. Om je een indruk te geven: in het Oude Testament komt het woord ‘vader’ 1200 keer voor en het woord ‘moeder’ 220 keer. In het Nieuwe Testament komt het woord ‘moeder’ nog veel minder vaak voor.

Daarom is het des te opmerkelijker dat God in de Bijbel toch ook meerdere malen wordt vergeleken met een moeder.

Bekend zijn de gedeelten uit de Bijbel die de verbinding leggen tussen het karakter van God en onze vaders. We spreken dan ook over het ‘Vaderschap van God’. De Here Jezus heeft ons geleerd tot God te bidden en Hem aan te spreken als ‘Onze Vader’.

Maar er zijn ook gedeelten in de Bijbel waarin een verbinding wordt gelegd tussen de eigenschappen van een moeder en het handelen van God.

God als een moeder.

Vooral in het Bijbelboek Hosea wordt Gods liefde en trouw vergeleken met het doen en laten van een liefhebbende, zorgzame moeder. Het volk Israël is een trouweloze moeder geworden. Het heeft God de rug toegekeerd. Zij heeft ontucht bedreven en is zwanger geweest van hen die zich schandelijk gedragen. (2:4-7) Hoe anders is God. God is een moeder op wie je altijd kunt rekenen.

God, de Schepper van hemel en aarde is de gans Andere. Als mensen aan ons vragen hoe God er uitziet, kunnen we daar geen antwoord op geven. De tekst uit de Bijbel die ik dan altijd gebruik, is het woord van Jezus: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Wie de Here Jezus mag kennen, leert door Hem wel het hart van God kennen. We kunnen God niet tekenen, maar wel beschrijven. Zijn hart, Zijn eigenschappen en Zijn handelen.

God is als een vader. Maar God is ook als een moeder.

Wat is het een eer om als moeder te worden vergeleken met Hem! God die lijkt op een moeder. Een moeder die lijkt op God.

Dat is een felicitatie waard.

Opmerking - Helaas zijn er uitzonderingen. Er zijn moeders die hun kind verwaarlozen. Ook daarover spreekt de Bijbel: “Zou zij jou vergeten, Ik vergeet jou nooit.” (Jesaja 49:15)

Deel deze overdenking: